FANDOM


Klacz
Klacz ze źrebakiem

Klacz ze źrebakiem

- dorosła samica konia. Klacze są zwykle zdecydowanie spokojniejsze od ogierów, często także od wałachów.

CiążaEdytuj

Ciąża u klaczy gorącokrwistej trwa od 328 do 345 dni, a u klaczy zimnokrwistych nieco dłużej, od 332 do 345 dni. Najczęściej samica rodzi jedno źrebię, lecz czasami zdarzają się ciąże bliźniacze. Stanowią one jednak zaledwie ok. 2% wszystkich ciąż i zwykle kończą się poronieniem między 5 a 9 miesiącem ciąży. W 70% płody rodzą się martwe, rzadko udaje się uratowac tylko 1 źrebię. Weterynarze mogą pomóc w zapobieganiu ciąż bliźniaczych poprzez ustalenie ilości i rozmiaru pęcherzyków Graafa i wyznaczeniu odpowiedniego terminu krycia. Klacze podczas ciąży są zwykle nie spokojne i nie ufne.

Klacz w ciąży

Klacz w ciąży

Do ok. 6 miesiąca ciąży klacz powinna być karmiona normalnie. Podczas około 3 ostatnich miesięcy należy zwiększyćm porcje jedzenia i zaopatrzyć je w większą ilość składników odżywczych.

Podczas ciąży przez mniej więcej 180 dni klacz powinna być wykorzystywana do lekkich prac, by utrzymać formę i zapobiec nadwadze. Przez 3 ostatnie miesiące ciąży klacz powinna przebywać na pastwisku.

Opieka nad źrebakami Edytuj

Klacze są bardzo czujne i opiekuńcze. Zawsze są w pobliżu źrebiąt i nie dopuszczą, aby stała mu się żadna krzywda. Jeśli coś zagraża ich źrebakom, to są gotów nawet oddać własne życie, aby je ochronnić. Mogą też być niebezpieczne, jeśli w ich pobliżu znajduje się potomstwo. Trzeba zachować ostrożność i rozwagę w obecności matki i jej potomstwa, bo może dla nas skończyć się fatalnie.