FANDOM


Koń zimnokrwisty - są to potężne i ciężkie konie. Najczęściej wykorzystywane są do prac rolnych.
Koń zimnokrwisty

Koń zimnokrwisty

HistoriaEdytuj

Dawniej uważano, że konie zimnokrwiste pochodzą od wymarłego już Equus robustus, jednak w rzeczywistości te konie nie posiadały żadnych cech konia zimnokrwistego. Były one mniej masywne od tych koni. Obecnie uważane jest, że leśny tarpan jest przodkiem ciężkich koni, a wygląd
Klacz zimnokrwista

Klacz zimnokrwista ze źrebakiem

konie te zawdzięczają talentom hodowlanym ludzi. Najstarsza, historyczna wzmianka o koniu zimnokrwistym dotyczy starożytnego konia leśnego, podziwianego przez autorów rzymskich, z uwago na ich wielkość i siłę.

WyglądEdytuj

Konie zimnokrwiste są masywne, mają grube kości, silne mięśnie i dużą ciężką głowę. Grzbiet nosa jest często wypukły, wzdłuż szyi widoczny jest charakterystyczny grzebień, kończyny porośnięte są długim włosem, odziedziczonym po tarpanie leśnym. Ciężkie konie osiągnęły swój maksymalny włos dopiero na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci.

UżytkowośćEdytuj

Koń zimnokrwisty1

Koń zimnokrwisty

Konie zimnokrwiste są najczęściej używane do pracy na roli i jako konie pociągowe. Zazwyczaj pracują w stępie. Konie zimnokrwiste hodowane są bez udziału koni gorącokrwistych lub z bardzo małym jej udziałem.
Arden