FANDOM


Naturalne pomoce jeździeckie - zespół sygnałów które jeździec przekazuje koniowi i poprzez które narzuca

OKlep

W jeździe na oklep najczęściej wykorzystuje się tylko naturalne pomoce jeździeckie

swoją wolę, jak również wyczuwa temperament, stan psychiczny konia oraz jego ruchy i chody. Do naturalnych pomocy jeździeckich zaliczamy:

Wysyłanie sygnałów przy użyciu pomocy jeździeckich umożliwia poprawne prowadzenie konia. Działanie pomocami powinno być skoordynowane i wymaga zawsze współdziałania trzech pierwszych elementów (rąk, łydek i dosiadu), chociaż nasilenie ich oddziaływania jest prawie zawsze różne w zależności od potrzeby. Operowanie pomocami powinno wskazywać koniowi żądania jeźdźca i nie może polegać na zadawaniu bólu.