FANDOM


005
Szereg - rodzaj przeszkody w konkursie Skoków przez przeszkody. To dwie lub wiecej przeszkody jednoczłonowe oddalone od siebie od 7 do 12 metrów. Pomiędzy przeszkodami koń wykonuje zwykle jedno lub dwa foule, czyli kroki galopu. Podczas konkursów skoków przez przeszkody, szeregi stanowią w całości oddzielne przeszkody, a ich człony oznaczane są kolejno literami (A, B, C...). Błędy na poszczególnych członach szeregów karane są punktami karnymi oddzielnie, ale w przypadku odmowy skoku lub wyłamania, należy powtórnie pokonać cały szereg. Wyjątek stanowią niektóre konkursy specjalne i szeregi zamknięte.

Szeregi wymagają od konia dobrej techniki skoku, uwagi, szybkości reakcji, koordynacji ruchów i równowagi, a od jeźdźca podobnych umiejętności, idących w parze z wytrenowaniem konia. Zastosowanie w szeregu przeszkód szerokich, jak okser, wraz z pionowymi, jak stacjonata, wymaga od konia umiejętności rozciągnięcia się w skoku, a potem skrócenia się (lub odwrotnie).

Szeregi mogą być ustawione z przerwą na jedno lub dwa foule (kroki galopu) konia.


Ponadto, w zależności od ilości członów. Mogą być podwójne, potrójne itd. Do specjalnych rodzajów szeregów należą:


  • szeregi zamknięte – w kształcie kwadratowej, sześciokątnej, albo podobnej zagrody, z której nie da się wyjechać, a jedynie wyskoczyć; mogą być w formie przeszkód na wskok-wyskok;
  • szeregi częściowo zamknięte i częściowo otwarte – składają się z części zamkniętej i części otwartej.


Skok......

Skok przez potrójny szereg.