FANDOM


Team penning

Team penning jest konkurencją Western riding, która wyewoluowała z pracy na rancho polegającej na rozdzielaniu bydła do zagród w celu znakowania, leczenia lub transportu. Obecnie jest to konkurencja rozgrywana na czas, w której bierze udział drużyna złożona z trzech jeźdźców, mających od 60 do 90 sekund (zależnie od klasy zawodów) na oddzielnie trzech konkretnych sztuk bydła ze stada liczącego 30 sztuk. Oddzielone bydło należy zagonić do zagrody, znajdującej się na końcu areny, mierzącej 5 na 7 metrów, i posiadającej trzymetrową bramę.